Ingrid van den Hout

Supervisie

Supervisie ondersteunt je persoonlijke leerroute binnen de uitoefening van je vak als mindfulnesstrainer, therapeut, leraar of begeleider. Ons sociale beroep is een kans om ons te blijven ontwikkelen op het gebied van weten, doen en vooral aanwezig zijn in contact met anderen.

Be patient with all that remains unsolved in your heart and try to love the questions themselves.” (Rilke)
Zo kunnen we ons afvragen:
Waar sta ik nu in mijn professie?
Wat wil ik leren?
Wat wil ik werkelijk leren?
Waarin wil ik uitgedaagd worden?

Het supervisieproces gaat hand in hand met je ervaringen in het geven van mindfulnesstrainingen, lichaamsgerichte therapie, onderwijs of psychosociale begeleiding.
Supervisie: individueel of in een kleine groep uitgedaagd worden, nieuwsgierig en vriendelijk onderzoeken, kijken met ‘nieuwe ogen’ en inspiratie vinden.

Supervisie voor mindfulnesstrainers

Supervisie is een vast onderdeel van de reguliere opleiding tot mindfulnesstrainer. Daar hoeft het niet bij te blijven. Hoe meer ervaring, hoe verfijnder je gewaarzijn van de verschillende aspecten van de mindfulnessbegeleiding wordt. Supervisie geeft je de mogelijkheid om het spanningsveld van ‘doen en zijn’, van ‘weten en niet-weten’ op te zoeken. Thema’s in de supervisie kunnen zijn: 

 • Belichaming van mindfulness;
 • Onderzoek van je persoonlijke stijl in het trainerschap;
 • Onderzoek van interactie en inquiry;
 • Het begeleiden van individuele processen en groepsprocessen;
 • Organisatie van de training: curriculum, lesmateriaal, PR;
 • Overdracht van thema’s uit het curriculum MBSR, MBCT of Breathworks;
 • Doelgroepen met specifieke lichamelijke en/of psychische klachten;
 • Begeleiden van mindfulnessoefeningen.

Supervisie voor therapeuten, docenten en begeleiders

Supervisie geeft ruimte om stil te staan bij onze beroepspraktijk. Wat we in het contact met onze cliënten, collega’s of organisatie meemaken, staat centraal. We nemen werkelijk de tijd om aandachtig bij directe ervaringen aanwezig te zijn. We onderzoeken deze en reflecteren erop.
Mindfulnessbeoefening ondersteunt ons hierbij. Om iets nieuws te leren is het soms nodig om iets ouds los te laten. Zo kan ruimte ontstaan voor creativiteit, écht contact, eerlijkheid, passie en veerkracht.

Thema’s in de supervisie kunnen zijn:

 • Focus op de cliënt;
 • Focus op de professional;
 • Focus op strategieën en interventies;
 • Focus op de relatie tussen cliënt en professional;
 • Focus op de ruimere context waarin het werk plaatsvindt.

Supervisie praktisch

 • Individuele supervisiemogelijkheden op maandag, donderdag en vrijdag.
 • Groepssupervisie op aanvraag.
 • Locatie van live supervisie:
  • Amsterdam Oostelijk Havengebied
 • Kosten individuele supervisie: 95 euro per uur inclusief 21% BTW.
 • Kosten groeps-/teamsupervisie: 50 euro per deelnemer per uur.

Over de supervisor

Sinds 2006 geeft Ingrid van den Hout supervisie aan mindfulnesstrainers. Het aanbieden van supervisie is een logisch vervolg in haar ontwikkeling als psychomotorisch therapeut, mindfulnesstrainer en docent.
In haar supervisie neemt ze het onderzoek van de directe ervaring als uitgangspunt. Verdieping en verruiming van intermenselijk contact, kennis en vaardigheden vinden hier een vruchtbare bodem. Uit passie voor supervisie heeft ze bij het Centre for Supervision and Team Development in Londen in 2013 haar opleiding tot supervisor afgerond. Op basis van deze opleiding heeft Ingrid haar supervisie-aanbod verruimd van mindfulnesstrainers naar professionals op het gebied van training, therapie, begeleiding en onderwijs. Om een indruk te krijgen van haar werkervaring, zie Over Ingrid van den Hout