Ingrid van den Hout

Mindfulness coaching

Mindfulness is vriendelijke en milde aandacht voor alles wat je ervaart, zonder uitzondering. Mindfulness is niet-oordelend. Onze gewoonte om te oordelen over onze ervaringen zorgt ervoor dat we meer last van iets hebben dan nodig. We reageren dan op onprettige gebeurtenissen met verzet tegen wat er wel is, of verlangen naar wat er nu niet is. Het is een radicale en moedige stap om niet te hoeven oordelen en de dingen eenvoudigweg te zien zoals ze nu zijn.
Uitgangspunt van de mindfulness coaching is aandachtig aanwezig leren zijn in je leven. Je zult merken dat je in contact met je directe ervaring helderder keuzes kunt maken. Je leert om je beter af te stemmen op wat de situatie van je vraagt. Zo kom je voller en gelijkmoediger in het leven te staan.

Voor wie?

Het kan zijn dat je kiest voor individuele mindfulness coaching omdat je niet in de gelegenheid bent om een mindfulnesscursus te volgen. Het is ook mogelijk dat je voorafgaand aan het volgen van de mindfulnesstraining een kort individueel traject wil doorlopen. Of misschien zoek je individuele verdieping na het volgen van de mindfulnesstraining.
Zelf thuis dagelijks oefenen is een voorwaarde om je met behulp van mindfulness verder te ontwikkelen.

Praktisch:

Praktijkdagen zijn op maandag, woensdagmiddag of vrijdag.
Het is mogelijk om via Skype te werken, bijvoorbeeld omdat je niet kunt reizen.
De mindfulness coaching begint met een kennismakingsgesprek van een uur.

Thema’s in dit gesprek zijn o.a.:

  • Leefsituatie
  • Eventuele klachten
  • Begeleidingsvraag
  • Informatie over mindfulness coaching

Wanneer het aanbod en de begeleider passend zijn bij je begeleidingsvraag, vervolg je met:

  • Bepalen van doelen en een voorlopig begeleidingsplan.
  • Afspraken over o.a. aanwezigheid, vertrouwelijkheid, contact met derden, facturering.
  • Plannen van vervolgafspraken tot aan de eerste evaluatie.

Kosten:

Kennismakingsgesprek: geen kosten.
Sessie mindfulness coaching van 50 minuten: 80 euro inclusief BTW.