Ingrid van den Hout

Mindfulness allerlei

Hier vind je allerlei wetenswaardigheden over Mindfulness, zoals opleidingsmogelijkheden, filmpjes, artikelen enz.

Publicaties van Ingrid van den Hout:

Hout, I. van den (2006), Mindfulness-Based Stress Reduction. Een nieuwe invalshoek voor psychomotorische therapie? Tijdschrift voor vaktherapie, 3, p.10 – 16. Lees het artikel.

Hout, I. van den & Zon, P. van (2007), Als de nood hoog is, is de aandacht nabij. Mindfulness-Based Stress Reduction voor getraumatiseerde vluchtelingen. Cultuur Migratie Gezondheid, 4 (3), p. 130 – 140. Lees het artikel.

Casteelen, G. & Hout, I. van den (2010 ), Groepstherapie voor patiënten met een somatoforme stoornis. Handboek Somatoforme Stoornissen (Feltz Cornelis, C.M. van de, ed.), hoofdstuk 16.