Ingrid van den Hout

Mindfulness allerlei

Hier vind je allerlei wetenswaardigheden over Mindfulness, zoals opleidingsmogelijkheden, filmpjes, artikelen enz.

Ingrid van den Hout is als senior opleider en supervisor verbonden aan de volgende Mindfulness-Based opleidingen:

Institute for Mindfulness-Based Approaches. Dit internationale opleidingsinstituut is in 2001 opgericht door Linda Lehrhaupt. In het aanbod van opleidingen tot mindfulness-trainer is zij de pionier op het Europese content. De opleidingen tot MBSR trainer bij dit instituut zijn Engelstalig, al dan niet met vertaling. Ingrid geeft momenteel les in Frankrijk, Duitsland, Turkije en Japan. Zij is coördinator van de MBSR opleidingen. Via dit instituut biedt Ingrid ook bijscholingen tot MBCT trainer aan.

Institute for Mindfulness-Based Approaches :: en (institute-for-mindfulness.org)

Gentleminds, Instituut voor Compassie. Dit Nederlandstalige opleidingsinstituut komt voort uit het Instituut voor Mindfulness, opgericht door pionier Johan Tinge. Binnen dit instituut is Ingrid betrokken bij de Inquiry Workshop en de Mindfulness en Compassie Basisopleiding.

Gentleminds, Instituut voor Compassie

Publicaties van Ingrid van den Hout:

Hout, I. van den (2006), Mindfulness-Based Stress Reduction. Een nieuwe invalshoek voor psychomotorische therapie? Tijdschrift voor vaktherapie, 3, p.10 – 16. Lees het artikel.

Hout, I. van den & Zon, P. van (2007), Als de nood hoog is, is de aandacht nabij. Mindfulness-Based Stress Reduction voor getraumatiseerde vluchtelingen. Cultuur Migratie Gezondheid, 4 (3), p. 130 – 140. Lees het artikel.

Casteelen, G. & Hout, I. van den (2010 ), Groepstherapie voor patiënten met een somatoforme stoornis. Handboek Somatoforme Stoornissen (Feltz Cornelis, C.M. van de, ed.), hoofdstuk 16.